Familia regală pe front

Regele Ferdinand este cel care periodic este pe front în inspecţie, alături de Carol, alături de Regină şi de generalul Berthelot sau de Marele Stat Major.
Regina Maria s-a implicat în politică, secondându-I pe rege în momente decisive. În timpul războiului, s-a implicat în organizarea spitalelor de campanie şi a făcut numeroase vizite celor răniţi şi soldaţilor aflaţi pe front.
In această ipostază de mamă a răniţilor este imortalizată de Costică Acsinte, care surprinde latura excepţional de umană a acestei femei, care a îmbrăcat uniforma de infirmieră din prima zi a războiului şi a terminat războiul îmbrăcată in uniformă de Roşiori, la intrarea triumfală în Bucureşti.

În afara imaginilor de pe front se remarcă cele câteva momente din Basarabia eliberată, de la Chişinău. Fotografiile sunt cu atât mai valoroase cu cât iconografia Basarabiei acelor ani este destul de restrânsă. Aportul lui Constantin Acsinte întregeşte, odată în plus, imaginea de ansamblu a României Mari pe cale de a se înfăptui. Întoarcerea triumfală a familiei regale în Bucureşti şi a armatei e surprinsă de Acsinte în fotografiile ce surprind un popor entuziast, iar pe suveranii săi învingători, triumfând.

error: Continut protejat.